9 Dat laatste werd niet voor iedereen een succesverhaal. In dit artikel gaat het over een kort na de Tweede Wereldoorlog gestart boerenbedrijfje in Hoogelande, dat helaas al in 1966 min of meer nood gedwongen het veld moest ruimen. Het boeren meer middelen van bestaan zou den hebben.2 de herinneringen van mijn vader als bron gediend voor dit artikel. Boerenknecht Geboren en opgegroeid op een boerderijtje tussen Hoogelande en Krommenhoeke aan de inmiddels verdwenen Van Sparren- taksweg, gaat Hendrik Dingemanse op zijn gaat om het bedrijf van mijn opa Hendrik Dingemanse (1909-1995). Zijn persoonlijke verhaal heeft raakvlakken met de wederop bouw van Walcheren na de oorlog, de her verkaveling en de daarmee samengaande sanering van bedrijven, en het laat ook de worsteling zien om als klein boerenbedrijf te overleven. Omdat de bedrijfsadministra tie vanaf 1956 en ook de correspondentie in verband met de bedrijfsbeëindiging zijn bewaard, is het mogelijk om aan de hand van de geschiedenis van dit bedrijfje iets algemeens te zeggen over de bedrijfsvoe ring van dergelijke kleine boerderijtjes op Walcheren in de jaren van de wederop bouw. Naast de administratie hebben ook Van het huisje van Hendrik Dingemanse in Poppendamme bleef na de inundatie in 1944 weinig meer over. (coll. Dingemanse) veertiende aan de slag als boerenknecht. Als inwonend arbeider werkt hij bij diverse boeren in de omgeving van Grijpskerke. Rond zijn trouwen in 1935 gaat hij als ar beider werken op Parelvliet, de boerderij van Willem de Buck op Poppendamme. Tot aan de inundatie van Walcheren in 1944 is hij hier in dienst en woont hij met zijn gezin in het naastgelegen arbeidershuisje. Direct na zijn huwelijk zet Hendrik de eer ste stap op weg naar zelfstandig boeren. In Hoogelande pacht hij 3% gemet land

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 11