Ontpacht 8 Bronnen Een klein boerenbedrijf op Walcheren tijdens de wederopbouw 17 mei 1940, waarbij een groot deel van het centrum werd weggevaagd, verdween ook dit straatje nagenoeg geheel. Zowel de naam als de straat zijn sinds die dag niet meer terug te vinden. De twee huizen Latijnse Schoolstraat 17 en 19, waarvan de rooilijn enigszins vreemd oogt, zijn de eni ge restanten van dit bijzondere straatje. Ilja Mostert Gezicht vanaf de Burgemeester Takstraat na de stadsbrand van mei 1940. (Zeeuws Archief, HTAM, inv.nr. A-429) stad en dat feit werd op 30 oktober 1916 bij de Middelburgse notaris Jacob Cornelis Blaupot ten Cate officieel bekrachtigd. Als gevolg van de grote stadsbrand van - Zeeuws Archief (ZA), Middelburg, archief gemeente Middelburg, Handelingen Gemeente raad (1875-1980), inv.nrs. 11,16,17 en 62. - ZA, Notariële archieven Zeeland 1916-1925, inv.nr. 358. - ZA, archief Natuurkundig Gezelschap Mid delburg 1780-1980, inv.nr. 11. - www.krantenbankzeeland.nl Geen succesverhaal "Zeeland telt steeds minder boeren", kopte de PZC alweer even geleden, in februari 2017. De oorzaak daarvan is dat er vaak geen opvolger is. De vrijkomende grond wordt dan meestal verkocht aan collega's, met schaalvergroting tot gevolg. Hoewel het voor wie het betreft ingrijpend kan zijn, kijkt niemand op van zo'n bericht. Stop pen met het boerenbedrijf is echter niet iets unieks voor deze tijd. Halverwege de twintigste eeuw - de periode waaraan in dit artikel wordt gerefereerd - was het ook aan de orde. Al vanaf 1947 was er sprake van schaalvergroting en een dalend aantal bedrijven, al lag de oorzaak toen vooral in de toenemende mechanisatie.1 Ook werd met de herverkaveling van Walcheren be wust aangestuurd op de ontwikkeling van grotere bedrijven opdat de overblijvende

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 10