gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: Buitenplaats Der Boede Schotse handel in Veere Wichelroedeloper op Walcheren Volksherberg op Groot-Abeele 48e jaargang nummer 1 I januari 2019 De Wete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 1