gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: De laatste vrouwen in klederdracht Hoog en laag op Walcheren Een Duitse kijk op Westkapelle, 1932 44e jaargang nummer 4 I oktober 2015 De Wete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2015 | | pagina 1