gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren Jn dit nummer o.a.: Buitenplaats Zuidvliet Gecamoufleerde bunkers Belgische vluchtelingen Kamperen in 1 929 44e jaargang nummer 1 januari 201 5

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2015 | | pagina 1