gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: Middelburgsch Damescomité Nieuwe wijk in Vlissingen Afscheid van Vadertje Frans 43e jaargang nummer 4 oktober 2014 De Wete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 1