30|, Q gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: Het ontstaan van Vrouwenpolder Middelburg, 1 7 mei 1940 Steenvliet een buitenplaats? 43e jaargang nummer 3 juli 2014 pe Wete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 1