gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: Middelburgse adelaars Prinsgezinde stunt in Veere Oude nieuwjaarswens 43e jaargang nummer 1 januari 201 4 ïJe Wete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 1