gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: Vergaan ss Meerkerk Autobedrijf Joosse 1 00 jaar Romeinse brug 42e jaargang nummer 2 april 201 3 De Wete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2013 | | pagina 1