HOE ZOUTELANDE IN NOVEMBER 1944 GESPAARD BLEEF Naschrift Op zaterdag 15 september j.l. werd in een goed gedocumenteerd artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant geschreven over de luchtarmada over het noord oostelijk deel van Schouwen voor de luchtlanding in Arnhem. Dit gebeuren vond plaats op dezelfde dag als het bombardement op Biggekerke. Men zou kunnen concluderen dat de aanval van 85 Lancaster en Mosquito bommenwerpers op Westkapelle, Biggekerke en Vlissingen verband zou houden met de Armada over Schouwen. Dit is zeer onwaarschijnlijk, want de afstand van Biggekerke naar n.o.-Schouwen is veel te groot voor luchtdoel geschut. Bovendien waren er vóór die datum volop voorbereidingsaanvallen van vlieg tuigen op vele plaatsen in Zeeland in verband met de vrijmaking van de Westerschelde. De adjunct-directeur van de Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Defensie bevestigde dit. Mr. M.A. T. 1) Zie 'Luchtverdediging in de meidagen', band 2, blz. 710 en 721 2) Zie 'Luchtverdediging in de meidagen', band 2, blz. 716 en 719 Het 47e en het 48e Royal Marine Commando hadden opdracht de kust van Westkapelle tot het Nollegat bij Vlissingen te veroveren. Ze landden beide op 1 november bij het gat van Westkapelle. Omdat de duin strook tussen de zee en het ondergelopen land van Walcheren te smal was om twee commando's naast elkaar te laten vechten werd afgesproken dat de eerste dag het 48e commando de spits zou afbijten tot aan Zoutelande met het 47e commando er achter in reserve. Na Zoutelande zou het 47e voorop gaan naar Dishoek met het 48e in reserve. Hier volgt het verslag van de bevelhebber van het 48e R.M. commando overste J.L. Moulton. '2 November 1944. In het commando Hoofdkwartier wachtten we op het daglicht. Toen het licht werd waren we koud en verkrampt en blij in beweging te komen. Troep A was paraat, hoewel enigszins gehandicapt na haar verliezen bij de landing. Daarom zond ik die onder kapitein Dan Flunders, ondersteund door Mike Aldworth met zijn mortieren, om zich langs de duinen vooruit te werken en opnieuw contact te maken met de vijand, terwijl de rest zich nog wat ordende en wij ons klaar maakten om ze te volgen. Kort daarop kwam 7

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 9