verliezen aan vliegtuigen kon veroorzaken. Voor de te verwachten zware gevechten eiste de strategie massale inzet van marinelandingstroepen, een grote luchtmacht en, omdat het polderland was, de hulp van het water met inundaties, hetgeen te bereiken was met massale aanvallen van de zwaarste vliegtuigbommen op de Walcherse dijken. De gehele Duitse verdediging van Walcheren met uitzondering van de randen zou dan door het water onbruikbaar worden. Voor het slagen van dit strategische doel was voorafgaande vernietiging van de luchtdoelartillerie van zeer groot belang. Door de overrompelend snelle doorbraak naar Antwerpen was er echter weinig tijd voor de voorbereiding. Op genoemde luchtfoto's bleken direkt in Biggekerke twee dingen over duidelijk. Het centrum van het bombardement lag bij het kruispunt van de Tolweg (in zijn vroeger tracé) en de weg naar Groot Valkenisse. Voorts viel op dat in de baan van de aanvallende vliegtuigen de bommen gespreid waren neergekomen in een strook vanaf de duinen tot voorbij de dorpskern van globaal 2.000 bij 4.000 meter. Een onderzoek bij de inwoners van Biggekerke bracht al direkt aan het licht dat in de oorlog een batterij luchtdoelartillerie was opgesteld in bovengenoemd centrum van het bombardement. Dit luchtdoelgeschut was na de invasie verplaatst naar Noord-Frankrijk maar als gebruikelijk werd de gehele opstel ling compleet met aarden beschermwallen rond ieder stuk geschut en de gehele maskeringsinstallatie in tact gelaten waarbij het geschut werd vervangen door houten namaak-kanonnen. Volgens de verplaatsing van de batterijen luchtdoelartillerie van de kapiteins Broekman en Stigter te Souburg in de mei dagen 1). Dit gebeurde ook vaak als bleek dat een opstelling van het luchtdoel geschut werd aangevallen. Door fotoverkenning werd vaak de opstelling ont dekt 2). De verlaten schijnopstelling stond in de hofweide van Simonse aan de Tolweg. Voorts vernam ik van inwoners dat nog een opstelling met lichter geschut stond op de trambaan, ongeveer in het verlengde van de Molenweg. Dit geschut was volop in aktie tijdens het bombardement tot er een voltreffer op kwam waarbij meerdere militairen werden uitgeschakeld. Tenslotte vernam ik dat achter de boerderij van het Hof Grijpskerke een artil lerie-batterij zou hebben gestaan. Inderdaad was deze zichtbaar op een lucht foto uit de oorlog van Biggekerke. Ook dit was een 'dummy' met houten geschut. Target Group A/C Type of A/C Succ A (including (missing) A •ng 1) Suct U Abort. Hls IB Tons Sqn- l\.rlici|«tinS Appendices flushin; Gun Lupl a cement 1 8 25 5 2 Lancasters Mosquitoes Lano asters 25 3 2 2 100.$ 1.8 1.3 2.7 100,576 105,109 156 10.902 A'X6,I230 TOTAL 3^ 30 2 u.o BICGERKERKE Gun Bnplaoement 1 8 26 5 2 Lancasters Mosquitoes Lancasters 25 5 2 1 167.L 1.8 2.2 2.0 166,300,550 105,109 L05 (BCAF) Hl 907 ~9C6,I230 TOTAL 33 32 1 «TKSTKAPELLE Gun Kraplooomont 1 8 28 5 2 Lancasters Mosquitoes 27 5 2 1 1G0.V 1.8 2.2 2.0 12,101,626 105 Hl 906 1906, 1230 TOTAL 35 1 182.2 L.2 i ~l 5

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 7