Ministerie van Defensie Directie Voorlichting Algemeen Adjunct Directeur Telefoon 070-721961 Telex 31337 MVD/GV/NL Spui 32 2511 BS 's-Gravenhage Mr. M.A, Terwoerd Hofplein 3 Midelburg Uw brief Uw kenmerk Ons nummer 9 april 1984 Onderwerp raid op Biggekerke Zeer geachte heer Terwoerd, In aansluiting op Uw telefoontje van vrijdag j.l. omtrent het mogelijk» doelwit van de RAF-bomaanval op Biggekerke op 17 september 1944 heb ik de archieven no eens nader onderzocht. Ik ben daarbij inderdaad een document van de RAF tegengekomen waarin een en ander op datum 17th September 1944 s+aat opgenomen. Er blijkt dan uit, dat 27 van 28 aanvliegende Lancasters in totaal 169,2 ton brisantbommen hebben geworpen op wat men beschouwde als "Gun emplacements" bij "Big^erkerke"dus inderdaad geschutsopstellingenzoals U al vermoedde. Eén van de bommenwerpers heeft niet geworpen ('aborted'). Voorts hebben 5 Mosquito's nog 2,2 ton brandbommen af^/orpen. De Lancasters behoorden tot 166 squadron 300 (Polish) sqn, 550 sqn en 405 (Canadian) sqn, de Mosquito's tot 105 en 109 sqn. Tegelijk wierpen 27 andere Lancasters 172 ton op batterijen bij Vlissingen en 29 Lancasters 186 ton op batterijen bij Westkapelle, beide ook vergezeld van enkele Mosquito's. Mijn aantekeningen vermelden nog, dat er te Biggekerke 40 doden waren te betreuren. Het lijkt me wel duidelijk, dat -zoals U al vertelde- sprake moet zijn geweest van een 'decoy' een dummy-opstelling, dus geen goede doelinformatie aan Britse kant. Hierbij een copie van het betreffende document. Met vriendelijke groet, Bijlagen 1 Bezoekadres Kalvermarkt 28,Den Haag 721989 Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden 4

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 6