Engeland als hulp voor de Wederopbouw een schenking deed aan Nederland van omstreeks 120.000 in de oorlogsjaren boven Nederland gemaakte lucht foto's, waarvan er ongeveer 80.000 zich bevinden in het archief van de Stichting Bodemkartering te Wageningen. Op onbekende wijze is één van de medewerkers van de Uitgave Veldnamen van Biggekerke en Zoutelande in het bezit gekomen van een drietal elkaar overlap pende luchtfoto's, gemaakt door de Engelse Luchtmacht op 6 oktober 1944, derhalve enkele weken na het bombardement, met het resultaat van het bom bardement op Biggekerke. Gebruikelijk was om, wanneer uit strategisch of tactisch oogpunt een militaire ingreep wenselijk leek, eerst, vaak bij herhaling, een fotoverkenning te maken. Gebruikelijk was minutieuze bestudering door de foto-officier vóór de Staf begon met de planning van de militaire ingreep. Nadat bij verrassing op Dolle Dinsdag de Antwerpse havens onbeschadigd in geallieerd bezit raakten was het uit strategisch opzicht zeer wenselijk zo spoedig mogelijk de Antwerpse haven te ontsluiten. Het sterkste slot op Antwerpen was Walcheren. Iedere tijdgenoot kende de ontzaglijke betonnen verdedigingswerken op Walcheren. De geallieerden hadden toen het absolute overwicht maar in Nederland bleek in mei 1940 dat een land met een minimale luchtmacht bij massaal optreden van een vijandelijke luchtmacht met goede moderne luchtdoelartillerie grote 3

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 5