AANKONDIGINGEN EN MEDEDELINGEN G. van Oorschot, Vlissingen Mevr. A. Wanjon, Biggekerke A. van Donge, Koudekerke D. Julianus, Nieuwersluis Mevr. W. Dekker Jac. van Keulen, Koudekerke C.A. v.d. Weel C.W. Roose C.W. Roose J. Koppejan Mevr. A. d'Hondt W.P. Roose Bedankt, c.q. overleden: J. Huibregtse, J. Hengst en mevr. M.W. Baert. Aantal leden per 1 oktober 1984: 821. Veldnamen De veldnamen van Biggekerke en Zoutelande zijn te boek gesteld. Dit betekent niet, dat de commissie klaar is met haar opdracht. Er is nog voldoende werk. Onontbeerlijk voor dit werk zijn de veldwerkers. Mannen, die bekend zijn met het gebied en die de interesse en de tijd hebben om veld namen op te sporen en in kaart te brengen. De commissie zoekt zo'n veld werker, die bereid is Vrouwenpolder en Gapinge voor zijn rekening te nemen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Wim van der Heijden, Mortierestraat 2, te Middelburg (tel. 01180 - 12284). 7 november 1984 Op woensdag 7 november a.s. hoopt dr. N.K.C.A. in 't Veld, wetenschappe lijk medewerker van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Am sterdam, voor ons een lezing te houden over het onderwerp 'Enkele aspecten van de bevrijding van Walcheren'. De bijeenkomst waarin deze lezing zal worden gehouden, vindt plaats in Hotel Walcheren te Koudekerke en begint om 20.00 uur. Extra exemplaren van deze Wete zijn verkrijgbaar bij: Mevr. Jasperse-Hoogerheide, Ter Hoogestraat 55 4335 EM Middelburg, tel. 01180 - 28913. 35

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 41