NIEUWE LEDEN 'Van Wèskappel' naar Westkapelle' luidt de titel van het door ons lid A. Boone geschreven boekje. Hierin wordt in kort bestek (55 blz.) de geschiedenis van het Westkapelle van vóór, tijdens en vlak na de oorlog behandeld. De auteur put uit eigen ervaring en herinnering, want hij woonde van 1938 tot 3 oktober 1944 in Westkapelle en was in dienst van de polder Walcheren. Het eerste gedeelte van dit boekje ('Westkapelle vóór mobilisatie en oorlog 1940-1945') beschrijft de verschillende aspecten van het leven in het oude Wèskappel (het zingen, de vuurtoren, de vroongronden, de kermis, het strandjutten, het werken elders, en - uiteraard - de zeedijk). Deel twee ('Westkapelle tijdens mobilisatie en bezetting') gaat in op de bezettingsperiode en op de verwoesting van het dorp. Vanaf blz. 32 schakelt Boone over op een korte, staccato verteltrant (hij gebruikt dan fragmenten uit zijn dagboek voor de periode 17 september - 8 november 1944), die wonderwel bij die roerige episode in Westkapelle's historie past. Talrijke tragische gebeurtenissen (het bombardement op 3 oktober '44 en de gevolgen daarvan, zoals de bekende ramp met de molen van Theune, waarbij 42 mensen verdronken) passeren de revue. Aangezien dezer dagen allerwegen uitgebreid op de bombardementen van de dijken, de inundatie en de bevrijding van Walcheren aandacht wordt geschonken, voelen we ons van de plicht daar op deze plaats uitgebreid op in te gaan ontheven. We kunnen volstaan met de slotopmerking dat wij deze - geïllustreerde - uitgave van onze kring van harte bij U aanbevelen! A. Boone, Van Wèskappel' naar Westkapelle, z.p., Heemkundige Kring Walcheren, 1984 (prijs 9,95; voor leden van de HKW 7,50) P.S. Nieuwe leden per 1 oktober 1984 opgegeven door M.J. Schipper, Middelburg B.G. Ike, Vlissingen J. Duvekot, Westkapelle J. de Voogd, Serooskerke Mevr. A.P.v.Langevelde, Serooskerke J.A.A. Louws, Middelburg L.J. v.d. Vliet, Vlissingen Mevr. E.G. Pannekoek, Middelburg C.A.C. Kruijder, Middelburg H.J. Huibregtse, Oost-Souburg J.C.J. de Nood, Borger D. Meeuse, Zoutelande C. Schout, Middelburg J. Geldof, Middelburg 34 bestuur bestuur F.P. Dominicus bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur J. Slingenberg J. Poppe P. Boone

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 40