OORLOG EN BEVRIJDING WETE(N)SW AARDIGHEDEN 1984 Staat voor wat onze provincie betreft in het teken van het herdenken van de bevrijding van de Duitse overheersing tijdens de Tweede Wereldoorlog. Te Middelburg werd 5 mei, in aanwezigheid van H.M. de Koningin en leden van het Kabinet, de Nationale Bevrijdingsdag gevierd. Het was een plechtig en toch feestelijk gebeuren; de televisieregistratie daarvan is door velen gevolgd. De tentoonstellingen (de nationale tentoonstelling '1933 - 19nu' en de Zeeuwse aanvulling 'Zeeland 1940 - '45'), die ter gelegenheid van deze dag in de Abdij waren ingericht, reizen nog tot het eind van het jaar door de provincie. Dit najaar is het 40 jaar geleden dat Zeeland werd bevrijd met uitzondering van Schouwen-Duiveland dat pas in mei 1945 van het Duitse juk werd verlost is ons gewest tussen september en november 1944 bevrijd). Om ons tot Walcheren te beperken; in Middelburg en Vlissingen houden locale werkgroepen zich met herdenkingsmanifestaties bezig. Er zullen begin november in ieder geval tentoonstellingen in de Burgerzaal van het Middel burgse Stadhuis en in Vlissingen, eveneens in het stadhuis, te zien zijn. Ook elders op Walcheren zal ongetwijfeld aandacht aan het herdenken van onze bevrijding worden geschonken. Een andere werkgroep, o.m. bestaande uit vertegenwoordigers van de Zeeuwse archivarissen, het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, het Zeeuws Steunpunt voor kunstzinnige vorming, het Zeeuws Documentatiecentrum en de gemeentelijke onderwijskundig mede werker van Vlissingen, houdt zich bezig met activiteiten gericht op scholen met betrekking tot WO II en de bevrijding. Ook de HKW wilde één en ander uiteraard niet ongemerkt laten passeren. Vandaar dat twee lezingen, de uitgave van een boekje over Westkapelle en deze 'Wete' in het teken van oorlog en bevrijding staan. Opdat wij niet ver geten! P.S. Uit de hiervoor geplaatste bijdrage van onze voorzitter is U reeds gebleken, dat we - de redactie - gemeend hebben aan de bevrijding van Walcheren de nodige aandacht te moeten besteden. We wilden van dit nummer van DE WETE een themanummer maken, waarin nu eens niet de bekende verhalen over de bevrijding van Vlissingen en Middelburg wilden opnemen, maar de bevrij dingsgeschiedenis van enkele andere Walcherse plaatsen. Dit themanummer treft U hierbij aan. We hopen in onze opzet geslaagd te zijn. Naast de aandacht die we in DE WETE aan de bevrijding schenken, meende het bestuur twee lezingen aan dit onderwerp te mogen wijden. De eerste, die gehouden werd door de heer A. Boone uit Middelburg, is inmiddels gehouden als U dit leest. De tweede staat hierna in de rubriek 'Aankondigingen en mede delingen' vermeld. Op beide lezingen kom ik t.z.t. terug. Graag herinner ik U aan onze excursie op 29 augustus j.l. naar het Fort Rammekens, waar die avond vooral de archeologische en geschiedkundige 1

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 3