A. Boone schreef boek over Westkapelle WESTKAPELLE - De heer A. Boone uit Middelburg heeft een boekje ove Westkapelle geschreven. Het boekje, 'Van Wèskappel tot Westkapelh geheten, wordt dinsdag 25 september gepresenteerd tijdens een bijeenkoms van de Heemkundige Kring Walcheren. Deze bijeenkomst begint 's avond om acht uur in Hotel Walcheren in Koudekerke. Tijdens de presentatie-avond houdt de schrijver een lezing, toegeücht me dia's, over de geschiedenis van de Westkappels'e Zeedijk. Zo zal de heer Boon ingaan op het bombardement van 1944 en de daaropvolgende herstelperiode De heer Boone was in de jaren dertig en veertig technisch ambtenaar van d Polder Walcheren, de voorloper van het Waterschap Walcheren. Hij was in di tijd belast met de leiding van de werkzaamheden aan de Westkappelsi Zeedijk. In zijn boekje beschrijft hij onder meer de wijze waarop de inwoner van Westkapelle voor 1940 woonden en werkten. Ook besteedt hij aandach aan de mobilisatie en de bezetting. Verder beschrijft hij het bombardemen van de dijk en de hulpverlening daarna.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 37