om de Sloedam en in de Bijleveldpolder 'vergeten' is. De Nooijer liet het er echter niet bij zitten. Hij vond, dat het monument een andere plaats verdiende, zo dicht mogelijk bij het punt waar het eigenlijk behoorde te staan. In overleg met de Documentatiegroep Walcheren bepaalde hij de nieuwe plaats waar de steen moest komen: aan de Sloedam op het terrein waar ook het Franse monu ment staat. Sinds kort staat het daar. Dankzij de medewerking van de Gemeente Arnemuiden, de Rijkswaterstaat en de N.V. Haven van Vlissingen kon op 16 mei j.l. de gedenksteen worden overgebracht naar de Sloedam en aldaar worden herplaatst. Rond 4 november a.s. zullen naar alle waarschijnlijkheid een aantal oud strijders - Schotten - een bezoek brengen aan het monument, dat vergeten was, maar door een bewonderenswaardig initiatief aan de vergetelheid onttrokken is. Fr. de Nooijer en J.d.H. Bronnen: 1. Mountain and Flodd, History of the 52nd Lowland Division, by George Blake, Glasgow, 1950 (Chapter Eight). 2. History of the Cameronians (Scottish Rifles), by Brig. C.N. Barclay, C.B.E. D.S.O., 1947 (Volume III, 1933-1946). 3. De 85 dagen, door R.W. Thompson, U.M. 'West-Friesland', Hoorn, 1957. 4. De bevrijding van Walcheren, door H.A. van Lith, G.W. den Boer, Mid delburg, 1970. 5. Verslag van de gebeurtenissen in Arnemuiden van 29 oktober - 5 novem ber 1944 door K. v.d. Ketterij Cz., Arnemuiden, geschreven in 1954. 6. Onderzoekingen van Fr. de Nooijer. 7. Eigen waarnemingen. 32

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 36