eleze Luchtgevaar Het bombardement op Rotterdam (14 mei 1940), dat een geweldige stadsbrand ten gevolge had ('de grootste en meest verwoestende brand in onze geschiede nis') en waarbij meer dan 600 doden waren te betreuren, is algemeen bekend in ons land. Veel minder Nederlanders weten van het bombardement op de open en onver dedigde Zeeuwse hoofdstad (zo las ik onlangs nog in het tijdschrift 'Binnen lands Bestuur', 17-8-1984, p. 15: 'De twee opzettelijk gerichte luchtaanvallen op steden kwamen van Duitse kant: Rotterdam en Eindhoven' Toch was dit bombardement op Middelburg (17 mei 1940) in zijn uitwerking niet veel minder verwoestend dan dat op Rotterdam. Gelukkig vielen er echter veel minder mensenlevens te betreuren; het dodental beliep niet meer dan 22. Over bombardementen op de lage landen tijdens de Tweede Wereldoorlog valt 'alles' te lezen in het nieuwe boek van A. Korthals Altas: 'Luchtgevaar. Lucht aanvallen op Nederland 1940-1945'. Een onderwerp dat blijkbaar een groot publiek weet te boeien, want het boek beleefde in zeer korte tijd reeds twee drukken. Korthals Altes, hoogleraar te Utrecht, en schrijver van talrijke (his torische) artikelen in o.m. NRC-Handelsblad, heeft in dit bijna 350 pagina's tellende boek (opgedragen aan '...mijn generatie: toen de kinderen die wakker lagen') op nauwgezette wijze de luchtbombardementen tussen '40 en '45 beschreven. De nadruk ligt hierbij op de bombardementen van geallieerde kant. Veelal vanuit het standpunt van de burgerbevolking bekeken, o.a. met gebruikmaking van dagboekfragmenten. De bladzijden 245-258 zijn gewijd aan de vernietiging van de Walcherse zeedijken. 'Op 3 oktober 1944, precies een week nadat het Britse bruggehoofd bij Arnhem was ontruimd, verplaatste zich het zwaartepunt van de luchtoorlog naar Zeeland'. Bij het vernietigende bombardement op West- kapelle, waarbij 160 mensen het leven verloren, werden van geallieerde kant 243 Lancaster bommenwerpers ingezet, het grootste aantal dat ooit boven Nederland voor één doel werd gebruikt. 7 Oktober werden de dijken bij Vlissingen en Ritthem stukgegooid en 11 oktober moest de zeewering tussen Veere en Vrouwenpolder er aan geloven. Om de weg naar Antwerpen vrij te maken, en daardoor de bevrijding van Europa te bespoedigen, moest de tuin van Zeeland verdrinken! De plannen om Vlissingen totaal te vernietigen werden gelukkig opgeheven. Na de luchtaanvallen volgde de landing van de geallieerden; tussen 1 en 8 november 1944 werd Walcheren van de Duitse overheersing bevrijd. Het met interessante en unieke foto's geïllustreerde boek van Korthals Altes wordt afgesloten met 5 bijlagen, een literatuur- en bronnenlijst en een register. A. Korthals Altes, Luchtgevaar, Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945, Amsterdam, Sijthoff, 19842 (prijs 39,75). P.S. 33

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 35