te melden. Achter hun rug hebben inmiddels de Westkappelse families uit Duinbeek kans gezien een goed heenkomen te zoeken naar het bevrijde Domburg. Terug naar hun eigendommen, of wat er van over was. Een half pakje B.K.-shag is dat wel waard! Als overwinnaars keren de parlementairs in een roes over de bospaden terug. Enkele Players als bewijsmateriaal in de zak. Maar wederom wordt te vroeg gejuicht. Halverwege de terugweg klinken enkele harde geweerschoten. Ze laten zich vallen. Een paar rode projectielen ontploffen boven het pad. Van vriend of vijand? Zullen ze in het Engels of in het Duits roepen? In het niemandsland is goede raad duur. Besloten wordt, na het einde van het vuur terug te rennen en verder af te wachten. Er kan immers altijd een veilig onderdak in De Hamster gevonden worden. Maar wat te denken van de achtergebleven familie in het water en het jongetje dat ze bij Duinbeek hadden achtergelaten? Tenslotte valt het besluit om over een drassig weitje langs de bosrand naar de achtertuin van Duinbeek te lopen. En dat met het gevaar op een voet- of landmijn, die overal verborgen konden liggen, te trappen. Diep gebogen kennen ze de gevarenzone voorbij en weten veilig Duinbeek te bereiken. De achtergeblevenen daar luisteren naar het avontuur en nemen kennis van de belofte der geallieerden, de komende nacht geen spervuur te leggen op dit van vijanden gezuiverde gebied. Op Schoonoord worden de 'helden' met gemengde gevoelens ont vangen. De duizend angsten om het z.g. vermiste zoontje, het lange wegblijven van de avonturiers. Maar nu is dan werkelijk het tijdstip aangebroken om onder het genot van Players en chocolademelk de lang verbeide bevrijding van Oostkapelle te vieren. Rest nog te vermelden dat de volgende dag, 7 november, één der parlementairs vergeefs getracht heeft de Duitse bezetting te bewegen zich in De Hamster te melden. De weigering van de Duitse commandant was onverbiddellijk: 'Ik geef geen gehoor me over te geven aan een ongewapende burger. Als zich vijandelijke militairen bij mij vervoegen, zal ik mij met mijn manschappen overgeven'. En zo eindigde dan het oorlogsgebeuren in het noord-westen van Walcheren. Slechts de overgave van de samengedrongen Duitse troepen in het duingebied bij Vrouwenpolder, zoals de heer Van Dijk reeds beschreven heeft in een der vorige nummers van De Wete, maakte een algeheel einde aan het verzet op de eilanden r jnd de Westerschelde. Een vrije doortocht naar de haven van Ant werpen was thans verzekerd. G. de Ru 23

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 25