DE LAATSTE OORLOGSDAGEN VAN NOORD-WEST WALCHEREN 1944 welke nagenoeg geheel in het dijklichaam is gebouwd. Deze bunker heeft een stalen geschutskoepel die als een torentje boven de grond uitsteekt. Deze koepel, voorzien van zes schietgaten, is van een zeer bijzonder model. Verder staat er een bunker van Nederlandse oorsprong, wederom van een ander model en van een andere constructie. Deze bunker was zó goed en uitgekiend gebouwd, dat de bezetters hem hebben gebruikt voor hun afweer systeem. Stuk voor stuk zijn deze bunkers al uniek. Als 'verzameling' echter zijn ze zodanig, dat kenners spreken van een 'openluchtmuseum'. Heemkundig, krijgskundig en cultuurhistorisch zeer interessant. Maar ook het voortbestaan hiervan is uiterst onzeker. De verzwaring van de zeewering naar Deltanormen houdt hier (tot nu toe) geen rekening mee! F.A. Broeksma Domburg De kalender wijst woensdag 1 november 1944 aan, 9 uur M.E. tijd. Een stille, mistige morgen, stil en dreigend na die vreselijke zaterdag en nog ergere zondag, toen ware bommentapijten werden gelegd langs de kust van Walcheren. Was het hoofddoel zaterdag de grote kanonnen van de Duitsers op de golflinks te Domburg uit te schakelen, zowel met zware exploderende bommen als met tijdbommen, zondagmorgen werd de rust reeds vroeg verstoord door een felle aanval van Typhoons op het Duitse hoofdkwartier in het Schuttershof in het centrum van Domburg. Later op de morgen werd de gehele kuststrook van Westkapelle tot Vlissingen en tot Westhove gebombar deerd. Rond het middaguur zag men bij Domburg een groep vluchtende mensen, eerst richting Westhove, toen weer terug naar de waterkant bij de molen. Geen wonder dat de dagen daarna een verademing waren voor de Domburgers en de vele evacuees uit Westkapelle en andere omliggende dorpen, die nu onder water stonden. Om precies 9 uur vindt een felle inslag plaats tussen het Groentje en de molen. Een explosie zonder dat er vliegtuigen in de lucht zijn? Is het dan een verlate tijdbom die alsnog tot explosie komt? Al spoedig gaat het als een lopend vuurtje door het dorp: het is artillerievuur, afkomstig van schepen die voor de kust door Westkappelaars gesignaleerd zijn. Zij kunnen vanuit de boven verdieping van hotel Europa, waar zij geëvacueerd zijn, op zee kijken. Artille rievuur met zulke zware explosies, daar is geen verweer tegen. Nu kan men alleen vluchten of zich onder de grond schuilhouden. Die dag beschoot de 'Warspite' met 38 cm granaten Domburg. Een dertigtal huizen werd daardoor vernield, terwijl een aantal mensen het leven verloor. Ook het Duitse 22 cm geschut op de golflinks werd door vuur van de 'Warspite' uitgeschakeld. 18

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 20