UIT HET OORLOGSDAGBOEK 1944-1945 VAN M.F. STURM TE SEROOSKERKE (W.) Niet iedere gemeente beleefde zo'n spectaculaire bevrijding als b.v. Vlissin- gen, Middelburg en Westkapelle. 'Ons' Serooskerke lag echter, evenals enkele andere Walcherse dorpen, midden in het water. Eb en vloed bepaalden sinds 13/14 oktober 1944 het leven op het dorp, dat daardoor verre van gemakkelijk was. Daarnaast was er bij velen toch de zorg om verwanten, vrienden en bekenden die, veraf of dichtbij, tussen het oorlogsgeweld zaten. M.F. Sturm uit Serooskerke schreef in die tijd z'n dagboek, dat van die dagelijkse en andere zorgen getuigt. Een deel daarvan nemen we in dit speciale nummer van De Wete op. De nabestaanden van de schrijver danken we hierbij zeer voor hun toestem ming tot publicatie. Het dagboek dan: 27 oktober 1944 Een kalme dag. De Engelsen en Amerikanen rukken Zuid-Beveland binnen. Zullen de mensen daar niet naar Noord-Beveland trekken? Wij menen van wel en wij zullen trachten hier te blijven. 28 oktober 1944 Van half negen tot elf uur hevige bombardementen langs de kusten. Met de Westkappelse barbier gewerkt, in de modder op de vloer van huis A 29. 29 oktober 1944 Heel de dag moet de kust het ontgelden. Samenkomst in de Hervormde Kerk. Opening door ds De Kluis. Gesproken door ds Visser. Psalm 80 vers 5. 30 oktober 1944 In de afgelopen nacht zware ontploffingen. Aanvallen op Veere? Om half drie 's middags wordt Serooskerke (W) door een vliegtuig aangevallen. Vernielingen aan huizen en Gerard Jobse Jr. in zijn benen geschoten. Niettegenstaande de springvloed is het water niet zo hoog. Bij de aanvallen gisteren op de kust is Westkapelle verder vernield en zijn één of meer bommen op Westhove gevallen. Drie kinderen gedood en één kind vermist. 31 oktober 1944 Een kalme dag. Hoog water, alles blank, behalve de Dorpsstraat. Ik heb buiten aan laarzen gewerkt. 1 november 1944 Afgelopen nacht hebben de stukken bij Domburg gebulderd. Naar Sloedam? Geruchten: Engelsen en Canadezen over de Sloedam, de Schelde reeds in Engelse handen, Engelsen te Vlissingen geland, enz. Er mogen geen bootjes meer naar Middelburg varen. De springvloed is, 13

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 15