ZOUTEL ANDE..BE VRIJDIN G Dit laatste voorval lijkt veel op het verhaal van een boer, die ons vertelde hoe de 'Pooltjes' op hun knieën lagen en met de handen boven het hoofd smeekten om niet te worden gefusilleerd. Zo worden er veel vreemde verhalen doorver teld over de bevrijding van dat geheimzinnige eiland dat daar lag tussen Westkapelle en het Nollegat bij Vlissingen en dat vanuit de rest van Walcheren maar heel moeilijk was te bereiken. Veel van deze raadsels zullen nooit meer worden opgelost. Het verhaal van Moulton gaat natuurlijk verder en als U daar belang in stelt moet U eens proberen 'Haste tot the Battle' van J.L. Moulton te pakken te krijgen. Het is jammer genoeg nooit in het Nederlands vertaald. Ik hoop dat de namen van overste J.L. Moulton en kapitein D.J. Flunders in Zoutelande bekend zullen blijven. Zij hebben er in ieder geval voor gezorgd dat Zoutelande een vreselijk lot bespaard is gebleven. A.H. van Dijk Op 1 november 1984 is het veertig jaar geleden dat een geallieerd invasieleger voet aan land zette bij Vlissingen en Westkapelle. De Duitse bezetters waren niet opgewassen tegen de fanatiek vechtende stoottroepen en moesten zich vrij spoedig gewonnen geven. Omstreeks 8 november 1944 was geheel Walcheren bevrijd en werd de vijand in gevangenschap afgevoerd. Hoe beleefde de bevolking deze bevrijding? Dit is voor ieder verschillend geweest. Immers, een kind van b.v. 10 jaar beleeft een bepaalde situatie geestelijk heel anders dan een volwassene. Sinds de landing bij Normandië op 6 juni 1944 beseften de meesten wel dat de oorlog niet lang meer zou duren en werd er op verschillende wijze naar dit punt toegeleefd: zij die met de bezetters sympathiseerden zagen met angst dit moment tegemoet en waren bang voor wraak. De meesten hoopten dat er spoedig een eind aan de bezetting mocht komen en putten kracht uit ieder bericht dat een gunstig verloop van de geallieerde militaire operaties aangaf. Dat de vijand in paniek begon te raken bleek op 4 september 1944, 'Dolle Dinsdag'. Bepaalde geruchten werden voor waarheid aangenomen en dit resulteerde in een haastig vertrek van bepaalde legereenheden en NSB-ers. Ook in Zoutelande werd er iets van gemerkt: in Huize 'Deep Dean', gelegen aan het eind van de Duinweg (eigendom van de familie Kraat, die naar Engeland was gevlucht), was o.a. een afdeling van de Feldgendarmerie ge legerd. Deze eenheid vertrok óók overhaast en stak het gebouw in brand. Naar men beweerde is er toen een militair (Opa Blüm werd deze genoemd) in het gebouw moedwillig achtergelaten en in de vlammenzee omgekomen. Maar deze bewering is nooit bevestigd. 'Dolle Dinsdag' vijzelde het moreel van de bevolking geweldig op. Men bemerkte onzekerheid van de militairen die de bunkers van de Atlanticwall bevolkten en men voelde dat het niet lang meer zou duren. 10

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 12