burg, met het forse bedrag van 3005,zodat de koopsom dus samen werd 10274,waarna geen bieding meer plaatsvond, zodat Hendrik Jan eigenaar werd. Het naastliggende woonhuis nummer Cl9 met tuin, groot 80 roeden en 90 ellen, werd ingezet op 3737,door Gomarus Mes, "winkelier te Middelburg, waarna nog 12 biedingen plaatsvonden, variërend van 1,tot 100,De laatste bieder was: Willem Pelle, notarisklerk te Middelburg (wellicht werk zaam op het notariskantoor P. Loeff). De andere 14 percelen gingen in diverse handen over, waaronder een perceel dat verkocht werd aan Jacobus Johannes den Bouwmeester, houtkooper te Middelburg, die echter kocht namens Huibert Pieter den Bouwmeester, com missionair te Middelburg, voor Walcheren een bekende naam, wat de hout handel betreft. De totale opbrengst van de 16 percelen bedroeg 45.469,50, waarbij dan nog gevoegd moeten worden de bedragen, die de kopers van de eerste 2 percelen moesten bijbetalen 1600, Maar wie verscheen er de volgende dag, dus 19 november 1869 voor de notaris Pieter Loeff te Koudekerke? Dat was Willem Pelle, die in een 'acte de command' verklaarde dat hij perceel 2 (de naast de buitenplaats Vijvervreugd gelegen woning) niet voor zichzelf had gekocht, maar voor 'De Hoogwelge boren Vrouwe Mary Vincentia de Jonge, douairière Jonkheer Charles Philippe Louis van Kinschot, grondeigenares te Koudekerke, die toen op Toorenvliet woonde. Zij kwam dus niet zelf op de verkoping, maar had opdracht gegeven aan de notaris perceel 2 namens haar te kopen. De kopers op de veiling wisten dus in feite niet wie de uiteindelijke koper van perceel 2 werd, omdat de klerk Willem Pelle dat 1 dag na de openbare verkoping verklaarde. Jkvr. Mary Vincentia de Jonge werd in Zierikzee geboren op 28 mei 1816. Zij was in Zierikzee op 29 november 1838 getrouwd met jhr.mr. Johan Cornelis Schorer van de Sou burgen. Zij hertrouwde na het overlijden van jhr Schorer met jhr Van Kinschot. Door de openbare verkoping in 1869 vindt de versnippering van Vijvervreugd plaats in 16 kavels, maar een groot deel van het bos, de vijvers en de tuinen bleven toch bij Vijvervreugd behoren, ter oppervlakte van 3.28.20 ha. Bij de familie Boogaert was als koetsier in dienst Pieter Dormaar; als hij de koets en het tuig van de paarden had gepoetst en de paarden had ingespannen, ging men uit rijden. Inkopen doen in de stad, op familiebezoek in Domburg of gewoon zomaar rijden over de oude Walcherse wegen, waarvan sommige nog niet bestraat waren. Mevrouw Boogaert-van Adrichem vertrok na de openbare verkoping in 1869 van de buitenplaats op 3 juni 1870 naar Domburg, waarschijnlijk naar haar dochter, mevrouw Tielenius Kruythoff-Boogaert. Zoals gezegd wordt op de openbare verkoping in 1869 eigenaar van Vijver vreugd de koopman en fabrikant Hendrik Jan van den Berge. Hij werd op 27 augustus 1818 in Axel geboren. H.J. van den Berge en zijn echtgenote Johan na Pieternella Sterk gingen op 13 mei 1870 Vijvervreugd bewonen, dus een half jaar na de aankoop van de buitenplaats en op 26 november 1880 vertrok ken zij weer naar Middelburg, dus na ongeveer 10 jaar op Vijvervreugd te hebben gewoond, (wordt vervolgd) 6 J.Poppe

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 8