op 17 december 1785. Uit zijn huwelijk met Maria Benudina Schorer werden 4 kinderen geboren, waaronder Cornelia Louisa Sprenger, overleden in Middelburg op 2 maart 1830; zij was gehuwd met Jan Boogaert, afkomstig uit Rotterdam, die in Koudekerke op Vijvervreugd overleed op 18 maart 1819. Zij deden onder trouw in Middelburg op 7 januari 1807 en behoorden tot de Waalse Kerk. De tweede dochter van Johan Valentin Sprenger en Maria B. Schorer was: Jacoba Petronella Sprenger, geboren in 1775 en zij overleed op Vijvervreugd op 5 augustus 1850. Zij woonde daar niet, maar in Middelburg in een huis aan de Rouaanse Kaai C38. Zij was ongehuwd. Dan was er nog een zoon Johan Jacob Sprenger, heer van Duinbeek en schout van Oostkapelle, lid van Gede puteerde Staten van Zeeland. Deze was gehuwd met Digna Johanna Meijners. Zij hadden 6 kinderen. Hij woonde in 1851 in Middelburg, aan de Dam, thans nummer 31, het huis met de stenen trappen. Bij het overlijden van de eerste eigenaar van Vijvervreugd, Johan Valentin Sprenger, ging Vijvervreugd over in handen van de twee genoemde dochters ieder voor de helft, in 1794. Uit het huwelijk van Cornelia Louisa Sprenger met Jan Boogaert werd onder meer Charles Jacques Boogaert geboren op Vijvervreugd op 3 juni 1810; hij overleed ook op Vijvervreugd op 7 maart 1869. De kleinzoon van Johan Valentin Sprenger, Charles Jacques Boogaert, was gehuwd met Anna Maria Elisabeth van Adrichem, die in Breda werd geboren op 16 juli 1810. Charles Jacques Boogaert verwierf Vijvervreugd voor 3/8ste deel door de aankoop van zijn zuster op 19 februari 1851. Zijn zuster, Sophie Jeanne Boo gaert was weduwe van Aarnout Reinier de Haze Bomme en woonde in 1851 in Kloetinge (toen geschreven Cloetinge). Charles Jacques Boogaert verkreeg vervolgens 1/8 ste deel van Vijvervreugd door het overlijden van zijn moeder Cornelia Louisa Sprenger en 4/8 ste deel of de helft kreeg hij via boedelscheiding in 1851 uit de nalatenschap van zijn tante, die ongetrouwd was, Jacoba Petronella Sprenger (dochter van genoemde Johan Valentin Sprenger). Uit het huwelijk van Charles Jacques Boogaert met Anna Maria Elisabeth van Adrichem werden 4 kinderen geboren. Toen Charles Jacques Boogaert op 7 maart 1869 op Vijvervreugd overleed, besloten zijn weduwe en de 4 kinderen Vijvervreugd in het openbaar te verkopen. Van die openbare verkoping deed de notaris Pieter Loeff te Koude kerke aankondiging via de krant, veilingbiljetten en een prospectus. De ver koping vond plaats te Koudekerke in de Herberg van Cornelis Roose op vrijdag 19 november 1869 te 10 uren des voormiddags (en zou tot 's middags 5 uur duren). Verkocht werd, blijkens de aankondiging van de notaris, de Buitenplaats Vijvervreugd, gelegen aan den straatweg naar Middelburg, in Wijk C nummer 18, bestaande uit: Herenhuis met koetshuis, stalling, afzonderlijke kelder, menagerie, erf, tuin, boomgaard, vijver en bosch van vermaak, zijnde 'vrij land'. Dat in de veilingaankondiging vermeld werd, dat bepaalde te veilen percelen grond 'vrij land' waren, betekende, dat daarover geen dijkgeschot betaald moest worden. Het ontstaan van dit voorrecht is - voor zover mij bekend - nog niet precies achterhaald. 'Vrij land' werd ook wel Hayman of Haaiman-land genoemd, waarvoor ik moge verwijzen naar een uitgave van het Zeeuws 4

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 6