MIDDELBURG Het Voordeel in het Weekend mnnimnK ser aluminium Gemeenteraad Westkapelle handhaaft sportcommissie BRASSER DePZC. li Dijk van *n krant. PRESENTIEGELDEN WORDEN AFGESCHAFT 16 GRAVENSTRAAT HOEK ZUSTERSTRAAT TEL. 01180-12410 RIESLING Hedenmiddag iedereen leest de krant altijd en overal. voor kwaliteit en service Wij adviseren u geheel vrijblijvend op het gebied van zonwering, raamhorren, hordeuren, aluminium ramen en deuren enz. enz. Vlissingsestraat 1, Koudekerke Tel. 01185-2010 iedereen leest de krant altijd en overal. i r Dames- of herenmodel Incl. verlichting, pomp en standaard Roestvrijstalen velgen Kabeltrommelremmen met Sturmey Archer 3 versnellingen Verzwaarde spaken Vredestein buitenbanden 28" wielmaat lichtlopend! VAN DEN DRIEST vlak voor het weekend. Van Torro. Ze gelden alleen vrijdag en zaterdag, dus kom even langs. Wordt vervolgd fruitige, iets zoete witte moezelwijn, ties 1 iiveit Max. 3 eenheden per klant Alleen geldig op 28 en 29-9-1984 C00SJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN verkoop van ingeruilde meubelen Ritthemsestr. 9, Oost-Souburg Zijstr. van Oranjeplein Wij brengen thuis WESTKAPELLE - De sportcommis sie van de gemeente Westkapelle mag blijven. De gemeenteraad stemde donderdagavond, met uitzondering van de heer J. Houmes (sgp), in met handhaving van de commissie. Hij volgde daarmee het voorstel van het college van b en w, dat in de toelich ting bij het voorstel had laten blijken het nut van de commissie 'toch wel in te zien'. De raad besloot verder tot afschaffing van de presentiegelden voor de leden van de sportcommissie. De vier in de gemeenteraad vertegen woordigde partijen lieten blijken niet erg onder de indruk te zijn van het geen de sportcommissie tot nu toe heeft gepresteerd. „Nu de commissie heeft gezegd zich in de toekomst beter te willen bewijzen, wil ik ze graag die kans geven", zo verwoordde de heer J. M. Reijnhoudt (cda) de opvatting van de meerderheid van de raad. De heer Houmes wilde de commissie het liefst zien opgeheven: „Zolang er geen men sen beschikbaar zijn voor de commis sie met een bredere visie dan alleen het belang van de eigen vereniging, zie ik het nut van de commissie niet in". Ook de overige raadsleden bleken zich te storen aan het feit dat men zich in de vergaderingen van de sport commissie vrijwel uitsluitend bezig hield met verdeling onder de verschil- lende verenigingen van de uren dat de sportaccommodaties beschikbaar zijn. „Er is sprake van een zekere ontwikkeling in het werk van de com missie. Laten we het resultaat daar van afwachten", zo verklaarde burge meester H. A. van Maldegem het voorstel tot handhaving van de com missie. Afschaffing van de presentie gelden - overigens niet zo'n grote post, gezien het feit dat de commissie sinds september vorig jaar slechts een keer bijeenkwam - had ieders instemming. De heer Houmes stemde eveneens tegen een voorstel tot verkoop van een perceel grond aan de Oude Zand weg. Bij eerdere gelegenheden had hij al laten blijken de inmiddels door de raad vastgestelde verkoopprijs van vijftien gulden per vierkante meter te laag te vinden. Hij wilde nu helemaal afzien van verkoop, omdat de gega digde, die ter plaatse een kampeerbe- drijf uitoefent, heeft laten weten zijn bedrijf te willen beëindigen. Wethou der L. Wouters (cda) verdedigde het voorstel met onder meer met het argument dat door de verkoop een voor een kampeerbedrijf exploitabel geheel ontstond, ook voor eventuele, toekomstige eigenaren. Het voorste] werd aanvaard met de stem van heer Houmes tegen. De gemeenteraad ging verder niem akkoord met i nieuwe telefooninsjj meentehuis. De nogal geschrokkq (bijna 43.000 guit] leg is gemoeid, druk dat de prii als de PTT niet tie verkeerde" zoon (vvd), VVD graag van de ove worden ten Het door schetsont^ van het j de goedlj biedt de oplc het hy' basisj wikk BurJ

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 46