AANKONDIGINGEN 29 augustus 1984 Vorig jaar wilden we al op excursie gaan - zoals we dat jaren geleden ook al eens deden - naar Fort Rammekens. Daar werden toen echter opgravingen gedaan, zodat we er niet terecht konden. Staatsbosbeheer kan ons nu wel ontvangen en wil dat doen op woensdag 29 augustus a.s. 's avonds om 19.30 uur. We treffen elkaar daar bij de ingang van het voormalige fort. 25 september 1984 De heer A. Boone uit Middelburg was jarenlang als technisch ambtenaar ver bonden aan de Polder Walcheren en belast met leiding/toezicht bij de werk zaamheden aan de Westkappelse Zeedijk, juist in die spannende jaren 1940- 1944. Hij heeft van die dijk en van dat dorp een aantal bijzonder interessante dia's gemaakt en wil aan de hand daarvan ons het één en ander over de geschiedenis van de dijk, inclusief bombardement en herstel in en na 1944, ver tellen. We verwelkomen U graag op 25 september om 20.00 uur in Hotel Walcheren te Koudekerke. 6 oktober 1984 Onze 'buitenheemse reis' - zo hoorde ik deze excursie noemen - gaat dit jaar naar het Belgische Mechelen. De familie Keldermans, uit deze stad afkomstig, bouwde de stadhuizen in Middelburg en Veere. We gaan per bus naar Mechelen. De bus vertrekt op 6 oktober a.s. als volgt: 7.30 uur Domburg - Garage Carlier 7.50 uur Vlissingen - Stadhuis 8.00 uur Souburg - Nieuwe Vlissingseweg/Brug 8.10 uur Middelburg - Station In de bus wordt - evenals vorig jaar het geval was tijdens de rit naar Brugge - een inleiding gehouden, nu over de Keldermans en hun bouwactiviteiten op Walcheren. Programma: Vertrek (zie boven) - koffiepauze - rondleiding in Mechelen - lunchpauze (voor eigen rekening) - museumbezoek - gelegenheid tot winkelen - vertrek uit Mechelen - diner - thuis omstreeks 21.00 uur. De aanvangstijden van rondleiding, museumbezoek en vertrek uit Mechelen worden in de bus bekend gemaakt. De rondleiding door Mechelen duurt ongeveer 2 uur. Kosten 45,per persoon, inclusief koffie, rondleiding, museumbezoek en diner. Opgave deelneming: vóór of op zaterdag 8 september a.s. bij de secretaris, J. den Hollander, Essenlaan 7, 4334 BL Middelburg onder gelijktijdige be taling van de kosten (girorekening secr. 635276). Er zijn in de bus 53 plaatsen beschikbaar. De plaatsen worden, evenals vorig jaar, toegewezen in volgorde van binnenkomst/opgave bij de secretaris. Vakantie secretaris De secretaris van onze Kring is met vakantie van 18 augustus t/m 1 september a.s. In dringende gevallen gelieve U de voorzitter te bellen.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 43