Medeleven Avondrust PREDIKANTSTRACTAMENTEN De man van Jaone de Wachter 'ei op 't land een beroerte g'ad en is 't er in 'ebleve. TwT buren bepraete 't geval: 'Ie was naer 't land om voe Joane een rooie kooltje te 'aelen en ie kwam alsmer nie vrom! En Jaone mer wachte 't Is toch! En wat 'ei ze toen 'edae?' 'Ja, toen ei ze mer een busse böönen open 'etrokke C.I. v. N. In de dertiger jaren: vissersscheepjes in Veere's haven. Een stille avond, sommige vissers op 't dek met een pijpje, andere al ter ruste. Een van de mannen gaat iets onduidelijks verrichten, waarvoor hij half over boord moet stappen. Op een of andere manier glijdt zijn voet uit en hij raakt te water. Zijn collega komt traag overeind, kijkt over de reling en zegt stom verbaasd: 'Klaois leit in 't waeter!' Klaois komt boven, klauwt onbeheerst met handen en voeten en gaat weer onder. Zijn kameraad aan boord ziet de zaak geïnteresseerd aan, zonder verder iets te doen. Klaos komt weer boven, schreeuwt, neemt een slok uit de kaai en verdwijnt weer onder water. Dan zegt de kameraad bedachtzaam: 'Kwa, 'k za es een 'aeke gae ge-naele, wan Klaois gae ge verzupe!' Klaois wordt in alle rust opgevist, den 'aeke op zijn plaats gebracht en alles verdwijnt in 't voorondertje En 't is nog steeds stil in Veere's haven C.I. v.N. Enige tijd geleden hebt U in de couranten kunnen lezen, dat na jarenlang 'touwtrekken' een einde is gekomen aan de in 1814 ingevoerde regeling, waar bij aan de toenmalig bestaande kerkgenootschappen door de Staat een gedeelte van het predikantstractement werd vergoed. De bedragen - die voor iedere gemeente afzonderlijk werden vastgesteld - zijn nadien nimmer aangepast en liggen dus nog op hetzelfde peil als bij het treffen van de regeling. Men is thans een afkoopsom overeengekomen, die waarschijnlijk zal worden gebruikt om de kerkelijke pensioenfondsen te 'versterken'. Toevallig trof ik bij het ordenen van m'n aantekeningen uit het archief van de Evangelisch Lutersche Gemeente Middelburg een copie aan van de brief, waarbij deze toelage aan de gemeente werd verleend, aldus luidende: 34

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 40