WETE(N)SW AARDIGHEDEN Het afgelopen kwartaal is voor onze Kring een drukke periode geweest. Immers, er waren twee belangrijke bijeenkomsten en twee 'buiten'excursies. De eerste bijeenkomst, de avond waarop het boekwerk over de veldnamen van Biggekerke en Zoutelande ten doop gehouden werd, verliep naar de mening van het bestuur niet geheel naar genoegen. We hadden ons die avond anders voorgesteld. Er had méér vooraf geregeld en bekeken moeten worden. Dat had ook inderdaad gebeurd, doch ondergetekende werd een week vóór de bijeen komst door een felle griep geveld. Daardoor kon ik vooraf verschillende dingen niet naar behoren regelen en op de avond zelf niet regelend optreden. In het bestuur hebben we maatregelen besproken en vastgelegd teneinde dergelijke dingen in de toekomst te voorkomen. 1 Mei j.l. hielden we een goede jaarvergadering. Van enkele aanwezigen hoorde ik dat het een bijzonder prettige vergadering was. Ze waren voor het eerst op onze bijeenkomst(en), waren nog maar enkele maanden lid. Als je dan hoort dat ze het op een jaarvergadering prettig vinden, geeft dat je het ple zierige gevoel op de goede weg te zijn. Eén schaduw lag er over deze bijeen komst: we namen afscheid van onze gewaardeerde voorzitter, de heer Sj. Joustra. Ook op deze plaats mag het nog eens gezegd worden, dat we zijn vertrek om gezondheidsredenen zeer betreuren. Het bestuur en de Kring hadden een goede tijd met hem! Een prachtige morgen met slechts één klein regenbuitje trof ons op de zaterdag na Hemelvaartsdag in het waterwingebied van Oranjezon. Onder leiding van de heren Smulders en Joosse maakten we onze traditionele wandeling door dit gebied, luisterend naar o.a. de nachtegalen en kijkend naar de prachtige plan ten die dit gebied rijk is. Wederom werd duidelijk dat deze traditie in ere ge houden dient te worden. Als ik dit schrijf, is de wandeling door het volgens de autochtone bewoners van het dorp niet tot Walcheren behorende Nieuwland, ook al weer verleden tijd. De heer S. de Vos uit Slikkeveer, die ons zou rondleiden, moest wegens ziekte afhaken. Zijn plaats werd ingenomen door de in Nieuwland geboren en getogen heer J. Meliefste. Fijn dat hij wilde invallen en nogmaals hartelijk dank daarvoor. De inhoud van deze Wete vertoont wederom een grote verscheidenheid. We brengen het eerste deel van het tweedelige verhaal over het voormalig buiten Vijvervreugd, destijds gelegen in de gemeente Koudekerke, ongeveer ter hoogte van de ingang van het tegenwoordige Vijvervreugd aan de Koudekerk- seweg te Middelburg. U vindt het verhaal over de reden waarom in het pakhuis van Van Eenennaam te Middelburg een gedenksteen werd geplaatst. Onze oud-voorzitter Sj. Joustra verzorgde een 'maritieme' bijdrage over Frans Naerebout, de pomp bij de Oostkerk in Middelburg en de straatnaam Vluch- tenburg - twee onderwerpen uit onze rubriek 'Laat het De Wete weten' - krij gen de aandacht waarom werd gevraagd, terwijl de heer De Nooijer uit Nieuw land ons de oplossing geeft van de paal 'Linie van Toezigt' aldaar. Wat klein goed, de vaste rubrieken Kleine Monumenten en 'k eléze, enkele verslagen en 1

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 3