met werk van B.C. Koekkoek, die in 1804 in Middelburg geboren is. Deze befaamde schilder is óók leerling van de Middelburgse Akademie geweest. Ondertussen was ik met doopceel en foto's van werk van mijn vader naar de Kunsthistorische Documentatie in Den Haag gegaan en had hem daar laten inschrijven. De tweede keer dat ik daar kwam met de voorgeschreven zwart witte foto's van zijn werk, nam ik een aquarel van Heeröldt mee. Ik wilde hem ook laten registreren. Zo kwam ik terecht bij de heer Rappard en deze vond het werk van deze schilder zeker de moeite waard om in te schrijven, waarop ik beloofde alle benodigde documentatie in orde te maken. Toen ik opmerkte dat wij zijn werk toch zo vonden lijken op dat van B.C. Koekkoek, haalde de heer Rappard een map met foto's van werk van deze schilder tevoorschijn. Toen keken we wel even op!! Op een foto uit de Koekkoek-map stond hetzelfde boerenhuis met strodak afgebeeld als op mijn aquarel. Vier mannetjes precies eender gezeten, één met hoog hoedje, één met streepbroekje, achtergrond van duinen, de voorgrond eender aangegeven. Alles was een beetje anders neergezet, maar het kon alleen van dezelfde maker zijn. In een hoekje gesigneerd met B.C. Koekkoek op dezelfde manier als twee van onze Heeröldts ondertekend waren. Als extra bewijs, toen we de foto omdraaiden, zagen we achter de naam van B.C. Koekkoek een vraagteken staan. Op de Kunsthistorische Documentatie had men in het verleden wel eens getwijfeld of dit schilderijtje wel van B.C. Koekkoek was. Wie heeft om zijn beurs te spekken Heeröldt in Koekkoek veranderd? De 27

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 33