Waar mijn vader gezeten had, kon ik precies vinden. Ik was verbaasd dat dit huis zo goed bewaard was, door al de watersnoden en oorlogen heen. In de huiskamer, waar mevrouw Wielemaker me liet kijken, zag ik een schil derij op de schoorsteen. Het leek een afbeelding van het oorspronkelijke boerderijtje; een vierkant huis met strodak, wat schaapjes ervoor en een sloot erlangs. Misschien staat er een handtekening op het doek, die zou ons wat wijzer kunnen maken over de geschiedenis van het huis. Nu is mijn vondst van persoonlijk en niet van historisch belang, maar de hele toedracht heeft ertoe geleid, dat ik schilderijen op een andere manier ben gaan bekijken dan ik vroeger deed. Dit bracht me op het volgende verhaal van twee Middelburgse schilders. De één beroemd, de ander die net zo mooi schilderde, onbekend. NIET IEDERE 'KOEKKOEK' IS EEN 'KOEKKOEK'! Mijn man stamt af van een Middelburgse familie. Bij het overlijden van zijn moeder vonden we achter een kleerkast vijf aquarellen, waarop afbeeldingen van Walcheren stonden. Na wat puzzelen konden we de naam van de schilder ontcijferen: B.C. Heeröldt, met de datum 1835. In het archief van Middelburg vond ik het geboortejaar (1799) van deze man, verder o.a. dat hij schilder was en geboren was in Middelburg. Er waren een paar werkjes van hem bewaard in de 'Zelandia Illustrata' en op de tentoonstelling van het 50-jarig bestaan van de Middelburgse Teekenaca demie in 1825 waren vijf schilderijen van hem opgehangen. Deze tekenacademie had leerlingen die later zeer bekend geworden zijn. Nu hadden wij ons wel eens verbaasd over de gelijkenis van deze aquarellen 26

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 32