KLEINE MONUMENTEN: HERKENNING genieten. Na een lang en smartelijk lijden overleed hij op 29 augustus 1818, op één dag na, zeventig jaar oud. De kosten van de begrafenis werden door het Departement van het Nut ge dragen. Sj.J. 2) Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Verenigde Nederlandse Loodsen- Sociëteit in Vlissingen, heeft deze vereniging in de Nieuwstraat aldaar een tentoonstelling ingericht, die een historisch overzicht geeft van de kustbeba- kening sedert het begin van onze jaartelling in het algemeen en het beloodsen van schepen in de Scheldemonden in het bijzonder. Zo is de Ordonnantie te zien die Philips de Schone in 1484 voor het Zwin heeft uitgevaardigd. Vaak zeldzame schilderijen, gravures, foto's, maar ook modellen van loods- vaartuigen van vroeger en nu, navigatiemiddelen en een unieke maquette van de huidige betonning van de Schelde geven een goed inzicht van het beloodsen in heden en verleden. Het tentoongestelde is voorzien van verklarende teksten en bovendien zijn er enkele loodsen aanwezig om desgewenst uitleg te geven. In een videoruimte worden films vertoond van het binnenloodsen van bijna veertig jaar geleden en van een moderne beloodsing. De tentoonstelling is geopend van 10.00 - 17.00 uur en op zaterdag en zondag, alleen voor groepen en in overleg. Entreekosten 2,p.p.; kinderen en 65 1, [naar aanleiding van Kleine Monumenten [3] - Koudekerke; De Wete, 12e jaargang, nr. 1 - januari 1983] Vorig jaar omtrent Pasen heb ik op Hoogelande een collectie schilderijen, die allemaal betrekking hadden op Walcheren, tentoongesteld. Daaronder was er één waarop een boerderij met op de voorgrond een korenveld was afgebeeld. Mijn vader had dit in 1942 geschilderd en ik wist dat hij dit had gemaakt in de buurt van Koudekerke en Dishoek. Een bezoekster van de tentoonstelling bekeek het voornoemde schilderij en herkende opeen 'het land van haar vader'. De korenschoven met 'mutsen' (de kleine schoof op de onderste noemde men muts, deze beschermde tegen het binnenregenen), de boerderij achter het veld was van Wielemaker, links woonde Kluijfhout en rechts Izeboud (haar vader). Zo kwam ik er achter waar mijn vader het schilderij had gemaakt. Eén van de omstanders wist me te vertellen, dat er een stukje over deze boerderij had gestaan in 'De Wete' en ook werd me precies op de kaart gewezen waar de boerderij lag. De volgende ochtend ben ik erheen gegaan. Daar zag ik het schilderachtige oude huis van 1658 (zoals de Heer Roose in het januari-nummer van 1983 schreef). 25

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 31