13e jaargang nr. 3 - juli 1984 Redaktie F.A. Broeksma M. v.d. Driest - Louwerse C.I. van Nieuwenhuyzen J. den Hollander P.W. Sijnke Bijdragen voor De Wete kunnen worden ingezonden bij het secretariaat van de Heemkundige Kring Walcheren, waar ook copy-papier verkrijgbaar is. Copy voor de volgende Wete s.v.p. inzenden vóór 1 september 1984. Lidmaatschap der Heemkundige Kring Walcheren, inclusief abonnement 17,50 per jaar. Dagelijks bestuur P.W. Sijnke (voorzitter), Doornlaan 9, 4334 BT Middelburg Telefoon 01180 - 26609. J. den Hollander (secretaris), Essenlaan 7, 4334 BL Middelburg Telefoon 01180 - 27778. L.D. de Vlieger (penningmeester), IJsselstraat 110, 4335 KE Middelburg Telefoon 01180 - 27293. Giro 2405163. Administratrice P. Jasperse - Hoogerheide, Ter Hoogestraat 55, 4335 EM Middelburg Telefoon 01180 - 28913. Vaste medewerkers van De Wete Walcheren in woord en beeld: F.A. Broeksma Dijkjes: A.H. van Dijk Boekbesprekingen: P.W. Sijnke Bij de administratrice en in de boekhandel verkrijgbare uitgaven van de Heemkundige Kring Walcheren De Veldnamen van Koudekerke; leden 12,50, niet-leden 16,75. Het Middelburgse Woonhuis; F.H. Jilleba; leden 15,00; niet-leden 21,50. Het v.d. Perrehuis; F.H. Jilleba; leden 6,90; niet-leden 8,90. 'k Gaen ik 'n stikje schrieve'; J. Vader; leden 12,50; niet-leden 16,90. Ter Garnalenvangst omstreeks 1920; G. Jasperse; leden 3,50; niet-leden 4,90. De Veldnamen van Biggekerke en Zoutelande; leden 24,95; niet-leden 29,95. Bij de administratrice zijn - voor zover nog voorradig - verkrijgbaar exemplaren van voorgaande jaargangen van De Wete. Kosten per nummer: jaargangen vóór 1981: 1,00 jaargangen na 1981: 2,50.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 2