a&pé;.af4-:,Z" !-":l beloont, dan geeft zij u niets'. Nu zo'n twaalf a dertienduizend gulden verwacht Naerebout niet van de V.O.C., maar hij heeft karakter genoeg om de heren te verzoeken de 600 gulden die zij hem willen geven, in de armenkas fe storten. Enige tijd later brengt een onbekende Naerebouts vrouw een zak vol Zeeuwse daalders. Als zij ze geteld heeft, blijkt Johanna bijna zeshonderd gulden rijker te zijn. Zij kan het geld goed gebruiken en de boekhouding van de V.O.C. is weer sluitend gemaakt. Frans Naerebout is te veel zeeman om kritiek te uiten op het zeemanschap van kapitein Dekker van der Mieden. In een persoonlijk journaal tracht Naerebout het stoten van de 'Zuiderburg' te verklaren. Z'l Ayrs/Zoy /iicZ Z ot/c'/^tre'Zt/j y i y J J fA/tè,: trSJ"- ■''/utf'ffltA Z'-aZ.f', Xc't* .jf'l i J. A:/' ZZZfZ/t - .0 O'i*.* i-.Z/./A l ZJZ'ZMZ? f„ yXz s o 7 y x /f"z - y JutAtrtte* S<4 «ootM-Al .gyi/cZ c<e/> L- 7" a/ /yrZ"- .vttjpj 99 t C '-J. -/ - van Vi voet 1) 'Wat het schip 'Suyderburg' betreft dat voer Vlissingen met het begin de vloet onder sijl gegaan is heb ik selfs gezien en dan is het water al 1 Vi voet en ook al 1 Vi (h)uer op den Droogen gewasse so dat het schip soo, Eer dat het op den Droogen gesijld is geweest Er Hoogwaater moet gehad hebben en floed of Noortij genoemt een heefigge holle see maakt tegen het Noortij hop Wat het neersetten van het schip betreft hebbe ik gesien van een driemasschip of hoeker die voor den holle see hoover Steenbank sijlden en 13 voeten diepging en op 21 voeten Waater sijn roer haf stooten daar ik met mijn visschuyt in persoon selfs bij was'. 21

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 27