FRANS NAEREBOUT, EEN LOODS heeft een verbouwing plaats gevonden. In 1975 - 1976 is het gebouw in op dracht van de vereniging 'Hendrik de Keijzer' opgeknapt. Voor zover bekend, heeft het gebouw geen naam gehad. Waarschijnlijk waren de bewoners van het huis zó bekend in de Middelburgse gemeenschap, dat verbijzondering niet noodzakelijk was. De trap naar het bordes voor de voordeur, op onze tekening nog net zichtbaar, had mede het architectonische trekje dat bewoners van het huis macht en aanzien moest geven. Mensen, van wier huis de voordeur zo hoog was, verhieven zich daarmede ver boven het gewone volk. Heden ten dage is de trap nog een attractie voor de jeugd. Alhoewel men ook onderlangs, op straatniveau, kan lopen, zullen alle kinderen de moeilijke weg via de trap nemen. Persoonlijk geloof ik dat er niet één Middelburger is, die in zijn jeugd dat niet gedaan heeft. F.A. Broeksma 1) dankzij gegevens van drs. J.H. Kluiver 27-05-'84 Eind december van het jaar 1788 zeilt het V.O.C.-schip 'Zuiderburg' met 400 man aan boord, onder bevel van kapitein Dekker van der Mieden, van de rede van Rammekens en heeft China als bestemming. Het schip heeft als lading koopmansgoederen aan boord en kisten gemunt geld ter waarde van 500.000 gulden. Er staat een harde oost-noordoostelijke wind. De winter is vroeg in gevallen en op het water drijven reeds ijsvelden. De kapiteit heeft de vloed afgewacht en hoopt met hoogwater de beruchte Droogen, een bank bij de Deurloo, te passeren. Hier vond enkele tientallen jaren geleden 'Het Vlieghend Hert' een voortijdig einde. Tot ontzetting van de kapitein stoot ook de 'Zuiderburg' op deze bank en verliest het roer. Er blijft de gezagvoerder weinig anders over dan te ankeren en door middel van vlaggeseinen en kanonsschoten hulp van de wal in te roepen. Het weer verslechtert echter en al spoedig ligt het schip geïsoleerd in het ijs. Na zes dagen nadert door het ijs een sloep en zet Frans Naerebout aan boord. 'Wat doet er op, kapitein?' Nadat Dekker van der Mieden hem het relaas verteld heeft, behoeft de loods niet lang na te denken. 'Onmiddellijk anker op; als het weer nog meer verslechtert, is je schip verloren!' Op het dringende verzoek van de gezagvoerder blijft Frans Naerebout aan boord. Eerst moet hij het zeilschip in dieper water krijgen. Als het schip ankerop is, Iaat hij achter een zware tros uitgeven, die hem als noodroer moet dienen en zo scharrelt hij de 'Zuiderburg' naar dieper water. Later krijgt hij hulp van een loodsgaljoot die achter de 'Zuiderburg' vastmaakt om het zeilschip beter stuurbaar te houden. Zo bereikt, voortgestuwd door de krachtige oost-noordoostelijke wind, het V.O.C.-schip Plymouth of Pleimuiden, zoals de Zeeuwen die haven noemden. Hier zal de 'Zuiderburg' een ander roer krijgen. De admiraal in Plymouth is vol bewondering voor het staaltje zeemanschap van deze eenvoudige loods. 'Als de Compagnie u niet met duizend guintje 20

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 26