WALCHEREN IN WOORD EN BEELD Dit keer richten we onze blik op een gedeelte van de Wagenaarstraat te Middelburg, de straat tussen de Balans en het Hofplein. Aan de gebogen straatwand en op een plattegrond van Middelburg is nog te zien dat deze ooit onderdeel uitmaakte van de (buiten) singel van de Karolin gische burcht. Dit heeft deze straat gemeen met onder meer de Lange Delft, de St. Pieterstraat, de Lange Noordstraat en het eerder genoemde Hofplein. Op de hierbij afgedrukte tekening zijn de drie markante gebouwen te zien die dit straatgedeelte beheersen, n.I. het voormalige Zeeuws Museum, het gebouw De Gouden Poorte en de vroegere winkel van 'De Broederband'. Het zijn stuk voor stuk gebouwen met een eigen geschiedenis. Voor de kenners van Middelburg is verder niet veel toelichting nodig om nostalgische herinneringen op te roepen. Voor diegenen die ter plaatse iets minder of in het geheel niet bekend zijn, toch nog een korte uiteenzetting. Om met het laatste gebouw te beginnen: 'De Vooruit' was een coöperatieve organisatie welke kruidenierswaren en brood verkocht en zich ten doel stelde om haar leden in de gelegenheid te stellen 'proletarisch' te winkelen. Dat 'proletarisch' had toen een andere betekenis dan die, welke men er nu aan pleegt te geven. Door de verkoop van een eenvoudig assortiment en een laag 18

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 20