162 en 177 van de gewijzigde Algemene wet van 26 aug. 1822 (Staatsblad no. 38) bedoelde terrein van toezicht zich aan de zeezijde binnenwaarts uitstrekt, wordt vastgesteld als volgt De omschrijving van de linie op Walcheren start bij de buitenhaven van Vlis- singen, richting Zoutelande. Uit het citaat blijkt dat de linie reeds eind augus tus 1822 bestond. We nemen de omschrijving uit het betreffende artikel op in de omgeving van Arnemuiden: 146. van daar in Zuid-Oostelijke richting in rechte lijn over dezen scheidings- dijk naar den Noord-Oosthoek van perceel Arnemuiden, sectie D, no. 154; 147. van dat punt in gelijke richting langs den Zuidelijken voet van den Zuid-Westelijken dijk van den Elisabethpolder, vervolgens in rechte lijn over den scheidingsdijk van den Suzanna- en den Elisabethpolder en verder, nog steeds in Zuid-Oostelijke richting, langs den Zuidelijken voet van den dijk, die de scheiding vormt van den Suzanna- en den Nieuwerkerkschen polder tot den Langen weg (Rijksweg); 148. vervolgens in Zuid-Westelijke richting langs de Westzijde van dezen weg tot den paal op den Molendijk; 149. dezen dijk in gelijke richting in rechte lijn overstekende naar den paal staande op den voormaligen Kapitalen Zeedijk van Walcheren; 150. van dat punt in Zuidelijke richting over dezen Zeedijk en vervolgens langs den Westelijken voet daarvan en van den Westelijken dijk van den Welzingepolder tot het punt van aanvang van den Bergweg; 151. langs de Westzijde van dezen weg in Zuid-Westelijke richting en ver volgens langs die zijde van den Scheeweg, den Houtweg en den Zuidweg tot het punt, waar deze laatste weg den Noordlootweg no. 2 ontmoet; 152. den Zuidweg in rechte lijn in Westelijke richting kruisende, vervolgens in Zuidelijke, later Westelijke, daarna weer Zuidelijke en tenslotte weer Westelijke richting langs de Westzijde van den Noordlootweg no. 2 tot den Noord-Oosthoek van de brug over den Zuidersluiswatergang; 153. langs de Noordzijde van deze brug Westwaarts tot den Noord-Westhoek van die brug en vervolgens in Zuid-Westelijke richting in rechte lijn naar den Noord-Oosthoek van de Buitenhaven van Vlissingen'. De paal aan de Molendijk te Nieuwland staat er dus nog. De paal 'op den voormaligen Kapitalen Zeedijk van Walcheren', de vroegere Walcherse Dijk, is helaas verdwenen, waarschijnlijk bij het aanleggen van de autoweg. Het Belastingmuseum te Rotterdam heeft mij bericht, dat de paal op de Molendijk de enige paal is met het volledige opschrift Linie van Toezigt, althans voor zover aldaar bekend. De paal moet omstreeks 1822 geplaatst zijn. In Ritthem hebben ook twee van zulke palen gestaan. Eén ervan moet in de buurt van het Fort De Ruyter gestaan hebben. Zouden inwoners van Ritthem dit kunnen bevestigen? F. de Nooijer Nieuw- en St. Joosland 17

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 19