LINIE VAN TOEZIGT ook het werk van het dagelijks bestuur en we vinden het erg jammer, dat zijn gezondheid de reden was om met het voorzitterschap te stoppen. We zien de heer Joustra node gaan en als blijk van waardering werd hem als oud- loods een prent overhandigd met 'een gezicht op Vlissingen'. Voor mevrouw Joustra waren er bloemen. 'We wensen U beiden nog veel goede jaren binnen ons heem', aldus de heer Sijnke. In zijn dankwoord zei de heer Joustra zich altijd ontheemd te hebben gevoeld in onze kring. 'Iedereen wist meer van het heem dan ik en bovendien spreek ik de taele niet'. Hij was blij met het cadeau en de bloemen voor zijn vrouw, omdat de Heemkundige Kring voor hem een hobby, maar voor zijn vrouw wel eens een belasting is geweest. De heer Joustra had graag de 10 jaar in het bestuur vol gemaakt, maar het ging niet. Hij heeft het laatste jaar teveel aan anderen over moeten laten. De heer Joustra bedankte alle bestuursleden voor hun inzet en vriendschap. Ook de nieuwe voorzitter dankte de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en dacht dat het 'waarachtig wel zal gaan'. Het officiële gedeelte van de avond werd hiermee besloten. De heer Faasse uit Vlissingen, maar geëmigreerd uit Westkapelle, droeg na de pauze een gedicht voor, dat hij had gemaakt naar aanleiding van het nachtelijk incident uit 'k Gaen ik 'n stikje schrieve', uiteraard in Westkappels dialect. De heer Den Besten van de foto- en filmclub Shot 68 uit Vlissingen vertelde een en ander over de dia's en de film, die leden van die club hadden gemaakt en ons lieten zien over Kleine Monumenten op Walcheren. Deze monumenten zijn zeker het behouden waard. De voorzitter dankte aan het eind van de avond iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en de heren van de filmclub voor hun bijdrage aan deze avond. Leny Sinke - Boone (reactie op het artikel 'Een klein monument' in De Wete nr. 2 van april 1984, bladzijde 11) Langs de landzijde, zowel als langs de zeezijde van ons grondgebied, dus ook op Walcheren, bestaan er z.g. linies van toezicht. Binnen deze linies is o.a. het vervoer van bepaalde goederen aan regels onderhevig. Aan de landzijde werd in het verleden deze linie door de z.g. liniepalen met alleen het opschrift 'linie' aangegeven. In Zeeuws Vlaanderen zijn deze palen nog te vinden. De linie van toezicht aan de zeezijde werd niet door palen aangegeven. Het opmerkelijke is echter, dat in Nieuw- en St. Joosland wel 2 palen hebben gestaan, waarvan er (dus) nog één op de Molendijk staat. De beschrijving van de linie op Walcheren is te vinden in bijlage Z. van het Koninklijk Besluit van 7 april 1937. Hieruit enige citaten. 'Art. 1: De loop der linie ter bepaling van den afstand tot welken het in art. 16

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 18