JAARVERSLAG 1983 volksvermaak op zichzelf, maar tegen de daaruit voortvloeiende uitspattingen en dronkemanstonelen, die soms eindigden in vechtpartijen, waarbij het mes vaak dienst deed. 14) Joris iemand die er niet veel verstand van heeft. 15) Hij heeft dus niet kunnen insteken. 16) De kok van de Ambachtsheer van West-Souburg wil ook wel eens mee doen. 17) Hij kan er niet veel van, kan beter met het braadspit overweg. Als schande- prijs krijgt hij de pollepel, bestemd voor wie de hele dag geen enkele keer heeft ingestoken. Nu is dat anders; nu wordt er afzonderlijk om de pollepel gereden, op zichzelf van weinig waarde, maar waarbij dan een troostprijs wordt gedaan (een kistje sigaren of een of ander gebruiksvoorwerp). 18) Norsaart een nors man, die niet goed kan meedoen met de feestvreugde (vergelijk aant. 13). 19) Behalve ringrijden werd er ook op de kaatsbaan gespeeld. van de Heemkundige Kring Walcheren Het ging onze vereniging in het jaar 1983 erg goed. Begonnen we het jaar met exact 700 leden, op 31 december mochten we afsluiten met 772 leden, een toename derhalve van ruim 10%. Een verheugend feit dat naar de mening van niet alleen het bestuur, maar ook van vele leden veroorzaakt werd a. door de inhoud van De Wete, die, zoals uit de telkens weer binnenkomende reacties blijkt, bijzonder gewaardeerd wordt, en b. door een spontane reclame-campagne van de leden. Blijkbaar maken zij door hun verhalen over De Wete, maar ook over onze lezingen en excur sies anderen zó nieuwsgierig en enthousiast, dat deze er ook bij willen horen en zich als lid aanmelden. Bestuur Het bestuur onderging in 1983 enige verandering. De heren Franse en Lou- werse traden af in verband met drukke werkzaamheden. In hun plaats kwamen mevr. P. Jasperse-Hoogerheide, die al werkzaam was als administra trice en ondergetekende, die het secretariaat op zich nam. Het bestuur kwam in 1983 7 keer bijeen. Veel aandacht werd besteed aan het werk van de diverse commissies. De Wete De Wete is het werk van waarschijnlijk wel de belangrijkste commissie in onze kring, n.l. de redactiecommissie. Het streven van deze commissie, om De Wete een zo gevarieerd mogelijke inhoud te geven, lijkt in 1983 wederom bereikt te zijn. Een andere wens van de commissie, n.l. iedere uitgave eenzelfde aantal pagina's groot te doen zijn, en wel 32, is in het verslagjaar verwezenlijkt. Er was voldoende copy. Het ziet er naar uit, dat dit in de toekomst ook zo zal blijven. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 14