DE WETE gedaan aan de leden Verschijnt aan het begin van elk kwartaal No. 25 juli 1977 van de HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN d V t

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1977 | | pagina 1