DE WETE gedaan aan de leden van de HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN Verschijnt aan het begin van elk kwartaal No. 24 april 1977 V P m TOHr m

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1977 | | pagina 1