DE WETE Verschijnt aan het begin van elk kwartaal No. 23 Januari 1977 gedaan aan de leden van de HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1977 | | pagina 1