DE WETE gedaan aan de leden van de HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN NO. 22 oktober 1976

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1976 | | pagina 1