KOMENDE AKTIVITEITEN 1. Geleid bezoek aan de Middelburgse OOSTKERK met omgeving op zaterdag morgen 20 juli 1974, aanvang 10 uur bij de Oostkerk, Oostkerkplein. De omgeving van de Oostkerk is steeds de moeite van een bezichtiging waard. Er staan nog heel wat koopmanshuizen; de romantiek van het oude Middelburg kan men er nog vinden. Ons lid, DsF. S. Kloosterman, is bereid voorlichting te geven. Uit een vroeger bezoek aan het voormalige stadhuis van Vlissingen weten wij dat hij over architectuur, bouwkunde en bouwmeesters veel weet te vertellen. Het interieur van de Oostkerk zal na de wandeling in de omgeving ook worden bezocht en besproken. Een beschrijving van de Oostkerk vindt U verderop in deze Wete. 2. Op 17 augustus 1974 (zaterdagmorgen) stellen wij voor eens een natuurwande ling te houden in de zgn. waterleidingduinen van de Middelburgse Gemeente lijke Waterleiding Maatschappij, te Oranjezon. Dit is een interessant terrein, waarvan een gedeelte kan worden bewandeld. Twee deskundigen, die de "Avi fauna van Walcheren" hebben samengesteld (Wetensch. Med. K. N. N. Vno. 82, van dec. 1969), de heren B.J.Smulders en A. Joosse, hebben zich bereid ver klaard ons in het gebied rond te leiden. De wandeling zal ditmaal heel vroeg aanvangen, om 6 uur des morgens Omstreeks 9 uur valt het einde. Samenkomen bij de boerderij Oranjezon, tevens een zgn. uitspanning, waar vermoedelijk wel een kopje koffie kan worden gedronken na afloop. 3. Ons bestuurslid, MrM. A. Terwoert, heeft zich verdiept in de geschiedenis van de prentbriefkaart. Bij de groeiende belangstelling voor prentbriefkaar ten van stad en land, waarover vele uitgaven zijn verschenen, doch ook nog honderden niet gepubliceerde kaarten bestaan, is dit ongetwijfeld een boeiend onderwerp. De interesse van de heer Terwoert is uiteraard toegespitst op Walcheren. Vragen over Walcherse prentbriefkaarten zullen dan ook welkom zijn. Er zullen een aantal zwart-wit dia's van prentbriefkaarten worden ver toond. Het is daarbij tevens mogelijk om meegebrachte kaarten van bezoekers via een speciaal apparaat te projecteren, als de inleider dit gewenst acht. Deze lezing wordt gehouden op donderdagavond 19 september 1974 in café - rest. De Brasserie, Langedelft 10 te MIDDELBURG, aanvang 19. 30 uur. Voor alle aktiviteiten geldt een deelnemersbijdrage van f 1. - p.p. Introductie is geoorloofd. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 3