DE WETE verschijnt elke drie maanden en wordt aan de leden gratis toegezonden. Sekretaris W.P.van der Heijden Mortierestraat 2 Middelburg (01180 - 12284) De contributie over 1974 bedraagt f 10.00 te storten op postgironummer 24 05 163 t. n. v. PenningmrHeemkundige Kring Walcheren Adr. Lauwereyszstraat 59 MIDDELBURG (01180 - 25598)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 31