CONTRIBUTIE 1974 KRUIS BINNENKANT SCHUTBLAD Wanneer U aan de binnenkant van het schutblad van deze WETE een rood kruis aantreft, betekent dit, dat de penningmeesteresse Uw contributie over 1974, ad. f 10.00 nog niet ontving. Zoudt U in dit geval dit bedrag zo spoedig mogelijk willen storten op post gironummer 2405163 ten name van PENNINGMEESTER HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN, Adr. Lauwerijszstraat 59, MIDDELBURG. Mocht U Uw contributie net gestort hebben, wilt U dan voornoemd kruis verontschuldigen 24

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 30