t WILDE [KOPEN )R ONDERZOEK DRIE. J ges) momenteel in de slag over a (wd) 30.000 aangeboden als hij t06Stó? >on Mof. «*»a+OL *3/1^3 (Van onze redactie economie) DEN HAAG De regering heeft g de snelle kweekreactor in West-Dui gende fase van dit internationale w bers van economische zaken bij de i De eenmaal aangegane verplichtingei economische zaken was, moeten w Luxemburg is gezegd dat zij niet mo van al sprake is. Daarover zal nog t Enkele hoofdpunten uit de Energie nota zijn: De regering wil een langzame uit breiding van het aantal kernenergie centrales in ons land. In 1985 zullen er drie meer zijn, in totaal dan vijf. De overheid moet het monopolie heb ben over de elaktriciteitsproduktie door middel van kernenergieopwek king. Ook worden de elektriciteitsbe drijven meer aan de richtlijnen van de staat gebonden. De vraag naar energie dient in de komende jaren te worden afgeremd. In het aanbod moet een grotere ver scheidenheid gebracht worden. Er moet een zodanige organisatie kome dat de regering het gehele energie' rein kan coördineren en control Er komen meerjarenplannen beleid op langere termijn geven. De aardgasreserves n mer worden uitgeput val is. Een strategic ve moet worden land niet al te niets bekend van een dergelijk Brits voorstel. Bij de luchtmacht acht men de kan sen van het Britse idee vrijwel nihil. Foto: de Brits-Franse 'Jaguar' die zou worden aangeboden als Star- fighter-opvolger.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 22