DE WETE gedaan aan de leden van de HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN NO. 13 JULI 1974

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 1