voorbije cultuur. Tot slot terugkomend op de Oranjemolen, ruim drie eeuwen geleden hier op deze plaats gebouwd. De molen heeft vijf zolders. De eerste dient als meel-, de tweede als steenzolder. De derde als stort-, de vierde als lui- en de vijfde als kapzolder. Voorheen bevonden zich zowel op de maal- als op de steenzolder elk een buil. Deze builen (zeven) zijn na de restauratie van 1971 niet meer aangebracht. Tot 1953 had men de beschikking over drie stel maalstenen. Na genoemde restauratie zijn er twee koppel ingezet, welke beide geheel maalvaardig gemaakt zijn. (12) Als aandenken aan de beschieting der Engelsen in 1809 zit er ongeveer vier meter boven de omloop nog een kanonskogel in de muur. Bij de bevrijding van 1944 is de molen zwaar beschadigd, doch in bedrijf gebleven tot 1957. In 1971 heeft de gemeente Vlissingen de molen geheel laten restaure ren. Zij is nu eigendom van de gemeente en wordt bijna iedere zaterdagmorgen in bedrijf gesteld door de oud-molenaar Kasse van Souburg. NOTEN 1. G.Husslage Windmolens. Blz. 5 2. Jubileumuitgave Station voor maalderij en bakkerij, 1949, blz. 75 3. als noot 1 4. P.K. Dommisse Oud-Vlissingen. Blz. 47 5. Dr.van der Lee Broodgraanvoorziening, 1949 6. P.K.Dommisse Register merkwaardige panden Vlissingen 7. Winkelman Geschiedkundige beschrijving Vlissingen 8. M. van Hoogstraten De molens van Zeeland. Blz. 26 9. als noot 8. Inventarisno. 15-60-65-73 10. als noot 1. Bladz.7 1 1. als noot 8. Bladz. 23 12. A. de Bad De Oranjemolen, 1971 13. als noot 12. Uit de pachtordonnanti├źn 14. M. van Hoogstraten De molens van Zeeland. 15. als noot 14. Blz. 11, 18 16. als noot 14. Inventarisatie no. 28-45 17. als noot 14. Blz. 19 17

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 19