DE WETE gedaan aan de leden van de HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN NO. 12 APRIL 1974

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1974 | | pagina 1